AVG Privacyverklaring

Caresse Hair Care
Privacyverklaring

Datum:
25/05/2018

oudere versies PDF

Als klant stelt u persoonlijke gegevens aan ons beschikbaar. Daarmee geeft u aan, vertrouwen in ons te stellen. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.22.03.2017 Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij Caresse Hair Care. De privacyverklaring geldt voor alle websites en andere diensten en faciliteiten die door Caresse Hair Care worden aangeboden.

Hoe u deze privacyverklaring kunt lezen: Wij bieden verschillende mogelijkheden aan om deze privacyverklaring te kunnen lezen. Om te beginnen vindt u in dit hoofdstuk enige fundamentele informatie. Aansluitend hebben wij deze privacyverklaring op voor u relevante onderwerpen gesorteerd en in dienovereenkomstige hoofdstukken verdeeld. Wanneer u inmiddels een „professional“ bent, kunt u via het onderstaande keuzemenu direct naar de afzonderlijke hoofdstukken springen.

Keuze hoofdstuk

Welke gegevens verwerkt Caresse Hair Care? Waarvoor gebruikt Caresse Hair Care mijn gegevens? Gepersonaliseerde diensten Informatie over website en nieuwsbrief Individuele productaanbevelingen per e-mail en  tegoedbonnen Hoe gebruikt Caresse Hair Care mijn gegevens voor reclame? Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven? Welke privacyrechten heb ik? Wanneer worden mijn gegevens verwijderd? Hoe beschermt Caresse Hair Care mijn gegevens? Wijzigingen in deze privacyverklaring en contactpersonen Landspecifieke informatie Informatie over cookies

Aan het begin van elk hoofdstuk hebben wij een korte overzichtstekst geplaatst. In deze overzichtstekst is de inhoud van het hoofdstuk beknopt samengevat. Wanneer u slechts behoefte aan een totaaloverzicht van de gegevensverwerking heeft, is het raadzaam de overzichtstekst te lezen. Wilt u daarentegen meer weten over de bijzonderheden, dan kunt u onder de betreffende overzichtstekst op „meer“ klikken. In dat geval wordt de volledige inhoud van het hoofdstuk weergegeven.

Wij hebben zoveel mogelijk afgezien van kruisverwijzingen. Daardoor wordt alle informatie op een samenhangende manier uitgelegd, ongeacht het hoofdstuk dat u leest. Wanneer u deze privacyverklaring vanaf het begin tot het einde leest, zult u echter constateren dat sommige teksten herhaald worden. Een paar kruisverwijzingen konden wij daarom niet vermijden. Zo hebben wij bijvoorbeeld de verwerking van alle landspecifieke gegevens in een apart hoofdstuk samengevat en verwijzen telkens naar dit hoofdstuk als het om de verwerking van landspecifieke gegevens gaat.

Voor welke diensten en aanbiedingen geldt deze privacyverklaring: De manier waarop wij uw gegevens bij Caresse Hair Care verwerken, is voor de meeste van onze aanbiedingen gelijk. Deze privacyverklaring geldt daarom voor alle diensten en faciliteiten, die wij aan onze klanten in Nederland aanbieden. En dat onafhankelijk van het feit of wij dat via een website, telefonisch op evenementen of via sociale netwerken of andere kanalen doen. Om de tekst begrijpelijker te maken, gebruiken wij hiervoor normaal gesproken het begrip „Diensten“.

Er zijn echter ook diensten, waarbij wij uw gegevens in uitzonderingsgevallen anders of voor specifieke doelen verwerken. Dat kan aan de soort dienst of van het land afhankelijke eisen liggen. Als het om dergelijke gevallen (dus „afwijkingen van het normale geval“) gaat, noemen wij dat „dienst-specifiek“.

·Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, D-10243 Berlijn, Duitsland

·Zalando Beauty Store GmbH, Tamara-Danz-Straße 1, D-10243 Berlijn, Duitsland

·Zalando Content Creation SE& Co. KG, Straße der Pariser Kommune 8, D-10243 Berlijn, Duitsland

·Zalando Customer Care DACH SE& Co. KG, Leipziger Straße 127-128, D-10117 Berlijn, Duitsland

·Zalando Customer Care International SE& Co. KG, Leipziger Straße 127-128, D-10117 Berlijn, Duitsland

·Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH, Tamara-Danz-Straße 1, D-10243 Berlijn, Duitsland

·Zalando Finland Oy, Runeberginkatu 5 B, FI-00100 Helsinki, Finland

·Zalando Ireland Ltd., 3 Grand Canal Quay, Dublin 2, D02 WC65, Ierland

·Zalando Logistics SE& Co. KG, Havellandstraße 6, D-14656 Brieselang, Duitsland

·Zalando Logistics Mönchengladbach SE& Co. KG, Regioparkring 25, D-41199 Mönchengladbach, Duitsland

·Zalando Logistics Operations Polska sp. z o.o., Innowacyjna 8, 74-100 Gardno, Polen

·Zalando Logistics Polska sp. z o.o., ul. Jasna no. 26, 00-054 Warszawa, Polen

·Zalando Logistics Süd SE& Co. KG, Tamara-Danz-Straße 1, D-10243 Berlijn, Duitsland

·Zalando Lounge Logistics SE& Co. KG, Tamara-Danz-Straße 1, D-10243 Berlijn, Duitsland

·Zalando Lounge Service GmbH, Zeughofstraße 1, D-10997 Berlijn, Duitsland

·Zalando Media Solutions GmbH, Stralauer Allee 2B, D-10245 Berlijn, Duitsland

·Zalando Outlets GmbH, Köpenicker Straße 20, D-10997 Berlijn, Duitsland

·Zalando Payments GmbH, Mollstraße 1, D-10178 Berlijn, Duitsland

·Zalando Digital Portugal, Unipessoal Lda, Avenida da Liberdade, 225, 225-A, 1250 142 Lisboa, Portugal

·KICKZ Never Not Ballin’ GmbH, Landwehrstraße 60, D-80336 München, Duitsland

·nugg.ad GmbH, Stralauer Allee 2B, D-10245 Berlijn, Duitsland

Wat kunt u allemaal in deze privacyverklaring lezen:

·         Welke gegevens door Caresse Hair Care worden opgeslagen.

·         Wat wij met uw gegevens doen en waarvoor ze nodig zijn.

·         Welke privacyrechten en keuzemogelijkheden u daarbij heeft.

·         Welke technologieën en gegevens wij door de personalisering en afstemming van onze diensten en inhoud gebruiken, om u een veilige, eenvoudige, naadloze en individuele winkelervaring te bieden.

·         Welke technologieën en gegevens wij voor reclame gebruiken, inclusief de toegepaste tracking-technologie.

Indien u een vraag over deze privacyverklaring of een ander onderwerp ten aanzien van de privacybescherming bij Caresse Hair Care heeft, kunt u zich te allen tijde onze functionaris gegevensbescherming of de Caresse Hair Care-klantenservice wenden.

1. Welke gegevens verwerkt Caresse Hair Care?

Caresse Hair Care biedt diverse diensten aan, die u op verschillende manieren kunt gebruiken. Al naargelang u online, telefonisch, persoonlijk of op een andere manier met ons in contact treedt en van welke diensten u gebruik wilt maken, zijn daarvoor gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van de door ons verwerkte gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u gebruik van onze diensten maakt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult. Wij ontvangen echter ook technische apparaat- en toegangsgegevens die bij uw interactie met onze diensten door ons verzameld worden. Dat kan bijvoorbeeld om informatie gaan welk apparaat u gebruikt. Andere gegevens verzamelen wij door onze eigen analyses van de gegevens (bijv. in het kader van marktonderzoeken en beoordelingen van klanten).

Wanneer wij van „uw gegevens“ spreken bedoelen wij persoonsgegevens. Dat betreft alle informatie waarmee wij u onmiddellijk of door een combinatie met andere informatie kunnen identificeren. Bijvoorbeeld: uw naam, uw telefoonnummer, uw klantnummer, bestelnummers of uw e-mailadres. Alle informatie waarmee wij u niet (ook niet door een combinatie met andere informatie) kunnen identificeren, geldt als niet-persoonlijke informatie. Alle niet-persoonlijke gegevens worden ook als anonieme gegevens aangeduid. Wanneer wij uw persoonsgegevens met anonieme gegevens combineren, gelden alle gegevens in deze gegevensrecord als persoonsgegevens. Als wij uit informatie of een gegevensrecord betreffende uw persoon de persoonsgegevens verwijderen, dan gelden de resterende gegevens in deze gegevensregel niet meer als persoonsgerelateerde gegevens. Deze procedure wordt anonimiseren genoemd. In principe geldt: als wij u vragen om bepaalde persoonlijke informatie aan ons door te geven, dan kunt u dat natuurlijk altijd afwijzen. U bepaalt zelf welke informatie u aan ons doorgeeft. Het is dan echter mogelijk dat wij niet alle gewenste diensten (of niet optimaal) aan u ter beschikking kunnen stellen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld geen pakket toesturen zonder opgave van het afleveradres. Als in verband met een dienst alleen bepaalde gegevens noodzakelijk zijn (verplichte opgave), geven wij dat door middel van een dienovereenkomstige aanduiding aan u door.

1.1 Profielgegevens

Profielgegevens zijn persoonlijke en demografische gegevens betreffende uw persoon (de zogenaamde stamgegevens) en uw individuele belangen, die u ons bij de registratie voor uw klantaccount kunt meedelen. Uw profielgegevens omvatten bijvoorbeeld:

·         uw voor- en achternaam

·         uw contactgegevens

·         uw voorkeuren, bijvoorbeeld in relatie tot merken of soorten producten.

Verplichte gegevens zijn meestal uw naam, uw e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord. Uw e-mailadres en het wachtwoord vormen uw latere inloggegevens.

Profielgegevens kunnen ook andere gegevens over uw persoon en interesses bevatten. Deze gegevens kunnen al bij de registratie voor de dienst verzameld zijn of pas later aangevuld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u later vrijwillige informatie aan uw profiel toevoegt of u uw klantaccount voor de aanmelding bij een dienst wilt gebruiken, waarvoor aanvullende verplichte gegevens nodig zijn.

Tip

Wanneer u in uw klantaccount bent ingelogd, kunt u uw profielgegevens daar bekijken en in de meeste gevallen ook direct aanpassen, bijvoorbeeld om uw adres te veranderen omdat u verhuisd bent.

 

1.2 Contactgegevens

Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen wij daarbij uw contactgegevens. Uw contactgegevens kunnen al naargelang de wijze waarop u ons benadert (bijv. telefonisch of per e-mail) uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, verdere detail zo kunnen wij direct inzien of er al geantwoord is,in eerder mailcontact bv.

1.3 Inkoopgegevens

Wanneer u iets bij Caresse Hair Care bestelt , verzamelen wij uw inkoopgegevens. Inkoopgegevens kunnen al naar gelang de wijze van verkoop en bewerkingsstatus de volgende informatie omvatten:

·         Bestelnummer

·         Details over de gekochte producten (omschrijving, kleur, prijs enz.)

·         Informatie over de betaalwijze

·         Afleverings- en factuuradressen

·         Mededelingen en communicatie in relatie tot aankopen (bijv. herroepingsverklaringen, reclamaties en mededelingen aan de klantenservice)

·         Afleverings- en betaalstatus, bijvoorbeeld „afgehandeld“ of „verzonden“

·         Status retourzending, bijvoorbeeld „correct afgesloten“

·         Informatie van de voor de uitvoering ingeschakelde dienstverleners (bij verkoop op afstand de nummers van de zendingen bij de pakketdiensten)

 

1.4 Betalingsgegevens

Voor de online-activiteiten bieden wij de gangbare betalingsmethoden aan – met name vooruitbetaling, of factuur. Voor het uitvoeren van de betalingen verzamelen wij de door uw doorgegeven betalingsgegevens Wij geven dergelijke gegevens uitsluitend door aan onze betalingsdienstverlener en dan alleen die gegevens die voor de afhandeling van de betaling noodzakelijk zijn.

Betalingsgegevens zijn bijvoorbeeld:

·         gekozen betaalwijze

·         factuuradressen

·         IBAN en BIC c.q. rekeningnummer en bankcode

 

1.5 Interessegegevens

Bij uw interactie met onze diensten komen gegevens vrij, aan de hand waarvan wij kunnen weten, voor welke inhoud, kappersproducten,of kappersmaterialen u zich interesseert. Zo kunnen wij u bij uw volgende zoekactie als eerste de voor u waarschijnlijk relevantste producten laten zien.

Behalve de door u rechtstreeks doorgegeven interesses kunnen wij uw interesses ook uit andere door ons verzamelde gegevens afleiden. Wanneer u een bepaalde afdeling van de Caresse Hair Care Shop bijvoorbeeld regelmatig bezoekt, kunnen wij in het kader van de gebruiksanalyses conclusies trekken.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden vindt u onder „Hoe gebruikt Caresse Hair Care mijn gegevens voor reclame?“.

1.6 Mededelingen, inhoud van gesprekken

Wanneer u telefonisch, per post, via social media-diensten, contactformulieren of op een andere manier met ons of met andere gebruikers over producten (bijv. productbeoordelingen) en andere onderwerpen wilt communiceren, verzamelen wij de inhoud van uw mededelingen.

Eventueel zullen wij uw mededelingen aan de voor uw verzoek verantwoordelijke plaats doorgeven, d.w.z. aan een fabrikant. Wanneer wij dit eventueel doorgeven aan een ander bedrijf (bijv. wanneer u ons feedback voor de fabrikant van een product doet toekomen) heeft u vanzelfsprekend de mogelijkheid ons mee te delen, dat uw gegevens alleen door Caresse Hair Care gebruikt mogen worden. In dat geval geven wij uw verzoek niet of alleen zonder opgave van uw persoonsgegevens door aan de verantwoordelijke plaats, ten minste als u verzoek op die manier verwerkt kan worden.

Indien u ons via de daarvoor bedoelde functies eventueel mededelingen voor andere gebruikers doorgeeft (bijv. productbeoordelingen), kunnen deze door ons intern binnen onze diensten gepubliceerd worden.

1.7 Communicatie


Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen binnen beveiligde netwerk en/of op de servers van KPN Hosted Exchange of van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

1.8 Locatiegegevens

Wanneer u de locatiediensten van uw apparaat voor een app, een website of een andere online-dienst van Caresse Hair Care wordt vrijgegeven(Google maps bv) deze gegevens ontvangen wij niet.

Daarnaast verzamelen wij wel locatiegegevens die uit het IP-adres van uw apparaat kunnen worden afgeleid (tot aan stadsniveau). Daarvoor wordt het tot drie digits ingekorte, geanonimiseerde IP-adres gebruikt. Het kan daarom niet meer voor de identificatie van uw internetaansluiting of apparaat worden gebruikt.

Wat zijn IP-adressen?

Aan ieder apparaat, dat met internet verbonden is, moet een meercijferig, uniek nummer worden toegewezen (bijvoorbeeld: 193.99.144.85). Dit wordt het IP-adres genoemd.

De eerste drie cijfers van een IP-adres zijn meestal aan een bepaalde regio of een bepaalde internetprovider toegewezen. Daarom kan uit het IP-adres min of meer worden afgeleid om welke woonplaats het gaat.

Deze methode (het zogenaamde geolokaliseren) wordt bij ons en veel andere online-shops bijvoorbeeld voor de herkenning van fraude gebruikt, om verdachte bestellingen te herkennen (zo kan bijvoorbeeld een bepaalde situatie verdacht zijn als voor een bestelling via uw klantaccount het IP-adres van een land wordt gebruikt, van waaruit u nog nooit bestellingen hebt gedaan).

1.9 Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website goed te laten functioneren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar een eigen beveiligde PC of server of die van een derde partij.

 

1.10 Informatie bij acties en enquêtes

Wanneer u aan een door Caresse Hair Care aangeboden actie of enquête (bijv. klanttevredenheidsenquête in verband met marktonderzoek) deelneemt, vragen wij u om informatie over uw persoon.

Bij sommige acties en enquêtes kunnen wij u ook nog om aanvullende informatie vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als wij een actie samen met een partner uitvoeren en de partner informatie van u nodig heeft, om de prijs aan u te kunnen uitreiken. In die gevallen informeren wij u echter telkens apart over de benodigde gegevens en waarvoor deze door ons gebruikt worden.

1.11 Sollicitaties

Voor de ontvangst en bewerking van sollicitaties gebruiken Caresse Hair Care een procedure van maximaal 2 maanden de gegevens van de Sollicitanten worden vernietigd

1.12 Apparaat- en toegangsgegevens

Bij het gebruik van online- en mobiele diensten is het onvermijdelijk, dat technische gegevens ontstaan en verwerkt worden, om de aangeboden functies en inhoud beschikbaar te stellen en op uw apparaat te kunnen weergegeven. Wij noemen deze gegevens samengevat „Apparaat- en toegangsgegevens“. Apparaat- en toegangsgegevens ontstaan bij ieder gebruik van een online en mobiele dienst. Daarbij maakt het niet uit wie de aanbieder is. Apparaat- en toegangsgegevens ontstaan daarom bijvoorbeeld bij het gebruik van:

·         websites

·         apps

·         e-mail-nieuwsbrieven (d.w.z. als uw nieuwsbrief-interactie geregistreerd wordt)